Senast lästa bok – Recension Patrick Modianos De yttre boulevarderna

 

yttrebou

Titel: De yttre boulevarderna

Författare: Patrick Modiano

Utgiven av: Nordstedts 2014 i Stockholm

Antal sidor: 162

Kort beskrivning (viss spoiler): En ung man antar falsk identitet och uppsöker sin far under den tyska ockupationen av Frankrike. Fader och son har inte sett varandra på över tio år sedan fadern försökt ta livet av sin son genom att kasta denne framför ett tåg. Med begynnande judeförföljelse (bägge två är av judiskt ursprung) som kuliss försöker sonen genom att närma sig fadern hitta både dennes och sin egen identitet.

Huvudtema: Identitet ur ett post-kolonialistiskt perspektiv. Hur omständigheter under en ockupation kan göra att man förlorar sin identitet samtidigt som man alltid har chansen att själv ta tillbaka kontrollen över den samma.


Den senaste boken jag läst är ännu ett av mina fynd under årets bokrea. Patrick Modianos De yttre boulevarderna är en historia om identiteter och sökandet efter de samma berättat i fragmentform.

Om författaren:

Modiano föddes 1945 och räknas, inte minst nu efter sitt nobelpris år 2014, som en av Frankrikes mest framstående författare. Modianos historier utspelar sig nästan alltid i Paris med omnejd och ett viktigt tema i hans böcker är ofta just identitet.

Om De yttre boulevarderna

Boken är som sagt berättad i fragment, nästan som att berättaren beskriver vad denne ser på olika vykort, och det är mycket som inte framgår. Som läsare kan det vara frustrerande att inte bli servad men svaren på många av de frågor som dyker upp när man läser romanen. Jag tycker dock att berättarformen passar bra för att lyfta fram Modianos huvudtema. Att skriva om boken är inte heller speciellt lätt då jag fortfarande inte bestämt mig för vad jag tycker om den.

Boken handlar om en ung man som i sökandet efter sin egen identitet lämnar sin tillvaro hos sin fosterfamilj för att följa med sin far på dennes mer eller mindre skumma äventyr. Tillsammans förfalskar de böcker och frimärken som de sedan säljer. Utan förvarning försöker fadern sedan en dag ta livet av sin son. Efter detta skiljs de åt och sonen lämnas återigen ensam. Tio år senare bestämmer sig sonen för att under falsk identitet söka upp sin far för att försöka förstå både vem han är och kanske varför han gjorde som han gjorde. Det han finner gör honom illa till mods. Hans far har förnekat sin egen identitet och även om han visserligen på ytan umgås med människor som står högre på samhällets klass-skala så låter han samma människor trampa på honom. Sonen som hela tiden levt under falsk identitet, exponerar sig i slutet av romanen två gånger. Ena gången då faderns bekanta går för långt i sitt förakt mot judar och den andra gången när fyra män kommit för att arrestera hans far. På så sätt inför alla, avsäger sig berättarjaget sina falska identiteter och bekänner sig till sin ”sanna” identitet. Även fast han vet vilka konsekvenser det antagligen kommer att få.

Ett favoritcitat:

Det var fantastiskt vilket nöjesliv det var i Paris just nu. Murraille hade berättat för henne att så var det alltid före stora katastrofer – Modiano. S 111.

Omdöme:

Jag läste en recension på nätet där boken sågades som antisemitisk. Det var tydligen så att huvudpersonerna inte skildrades på ett fördelaktigt sätt och att detta skulle spä på fördomar om judar. Det recensenten dock inte förstått är att det här inte är en bok om judeförföljelse, det här är en post-kolonialistisk berättelse om hur människor under omständigheter kan fås att förneka sin egen identitet och hur den kan tas tillbaka. Att miljön råkar bli Paris under ockupationen är förvisso kanske inte en slump men ändå inte avgörande för berättelsen. Jag tycker att boken är ganska bra. Jag förstår vad författaren vill säga utan att det blir övertydligt och jag föredrar böcker som säger det de vill säga på ett par hundra sidor före sånna som behöver tusentals. Boken är definitivt inte för alla och vill man läsa om judeförföljelsen under andra världskriget så finns det många andra bättre böcker. Är man däremot intresserad av vad sådana omständigheter kan göra med människors identiteter så tycker jag ni borde läsa den.Länkar som tar er vidare: 

Yahoo news om när Modiano vann nobelpriset med video från tillkännagivandet.

Tjuven gör tillfället – recension på dagensbok.se


FacebooktwitterFacebooktwitter

You may also like...