Hur många rasister kan det finnas? Samt man kan väl vara patriot och gilla Jennifer Brown?

Om nu ett så kallat rasistiskt parti får majoritet i ett val. Kan det verkligen vara så att deras väljare fortfarande är rasister? Kränker man inte majoriteten väljare om man sätter ett så negativt epitet på dem? En majoritet kan väl inte vara rasister. Det är lockande att ta fart och hänga med in i den tankevurpan. Tillhör man dessutom en av dessa människor som faktiskt röstat, eller har tänkt att i framtiden rösta på, SD förstår jag att det känns tryggt att blåneka till rasism. Rasism är ju något fult. Problemet är bara att frågeställningen „man kan väl rösta på SD utan att vara rasist“ är lika absurd som den Jonas Karlsson stammade fram i filmen 30e November:

Vadå, man kan väl vara patriot och gilla Jennifer Brown

rasism2

Jag tänkte i det här inlägget försöka förklara varför jag anser att den som lägger sin röst på SD (vilket de givetvis har rätt till enligt våra lagar och regler) får finna sig i att kallas rasist. För att göra detta behöver vi en snabb grundgenomgång på vilka alternativen är för folk som vill påverka politiken i Sverige.

Vilket är partiernas gemensamma mål?

I det stora hela så skulle man kunna säga att alla sveriges partier strävar mot ett difust mål: Att Sveriges befolkning skall få det bättre. Det som skiljer dem åt är hur de vill uppnå detta mål och vad de anser vara stoppklossen som ligger i vägen.

Vilken är stoppklossen och hur löser man frågan?

Snedfördelning av kapital är boven i dramat

V tror att pengarna i samhället fördelas orättvist. Tillexempel tjänar en chef uppemot 10 gånger så mycket som en arbetare på golvet. För att alla skall få det bättre vill V omfördela en del av dessa pengar till de grupper som arbetar mest men tjänar minst. Detta görs lättast genom olika skattesatser beroende på inkomst. När det kommer till acceptans av andra människor jobbar V mot diskriminering av all sort. Dessutom är alla människor med skyddsbehov välkomna att söka sig till Sverige.

S har länge varit en lightvariant av V men har genom åren flyttat sig mer och mer mot mitten samtidigt som V tagit över S gamla ideal. Grundtanken hos S får ändå anses ligga nära den hos V. Att man med hjälp av en välfärdspolitik kan omfördela resurser på ett mer rättvist sätt samt att en sådan omfördelning kan täppa till de klyftor som den orättvisa fördelningen skapat. När det kommer till acceptans av andra människor jobbar S mot diskriminering av all sort. Dessutom är alla människor med skyddsbehov välkomna att söka sig till Sverige.

Männens undermedvetna, och ibland medvetna, förtryck av kvinnan är boven i dramat.

FI tror att klyftorna i samhället har sitt ursprung i olika diskriminerande strukturer som finns runt omkring oss. Framförallt mannens förtryck av kvinnan står i centrum. Genom att motarbeta dessa diskriminerande strukturer hoppas FI att människor skall få det bättre och att klyftor skall minskas. När det kommer till acceptans av andra människor jobbar FI mot diskriminering av all sort. Dessutom är alla människor med skyddsbehov välkomna att söka sig till Sverige.

Ojämn fördelning av naturens resurser är boven i dramat.

MP är ett parti som riktat in sig på miljöfrågor. Grundtanken är att en mer hållbar exploatering av miljön samt en mer rättvis fördelning av dess resurser skall göra det bättre för människor i allmänhet. När det kommer till acceptans av andra människor jobbar MP mot diskriminering av all sort. Dessutom är alla människor med skyddsbehov välkomna att söka sig till Sverige.

Statens inblandning är boven i dramat

C, FP är partier som kallar sig liberala även om det var länge sedan dem innehade en egen identitet. Den liberala tanken är att frihet skall göra människan mer jämnlik. I ett fritt samhälle där staten utövar så lite kontroll som möjligt får människan plats att utvecklas och därmed minskar klyftorna. När det kommer till acceptans av andra människor jobbar C och FP mot diskriminering av all sort. Dessutom är alla människor med skyddsbehov välkomna att söka sig till Sverige.

För lite inblandning av Gud är boven i dramat

KD tycker egentligen ganska likt moderaterna. Systemet som så är bra och för att folk ska få det bättre gäller det att de börjar arbeta billigare. Det eller att man skär i välfärden då denna givetvis inte gagnar den lilla delen av samhället som tjänar bäst. Skillnaden mot M är att KD framförallt menar på att människor får det bättre om de släpper gud närmare in på livet. När det kommer till acceptans av andra människor jobbar KD mot diskriminering av all sort (lite mer när de har rätt religion). Dessutom är alla människor med skyddsbehov välkomna att söka sig till Sverige.

Folk kräver för mycket betalt och välfärden är för dyr

M är ett parti för dem som tjänar absolut bäst. Att de sedan lyckats få med rätt många mindre bemedlade väljare genom ett starkt förmedlande av drömmen om att en gång stå på deras sida är en annan sak. M vill antingen skära i kostnaderna för välfärden eller att folk skall jobba billigare. Systemet är bra som det är men skatterna kunde vara lägre. När det kommer till acceptans av andra människor jobbar M mot diskriminering av all sort. Dessutom är alla människor med skyddsbehov välkomna att söka sig till Sverige.

Det är invandrarnas, judarnas och bögarnas fel

SD behöver väl knappast en presentation. Det här är partiet utan andra lösningar än att det är invandrarnas fel. Redan då Sverige hade rekordlåg nettoinvandring stod Åkesson och ljög i TV om att vi hade massinvandring och en miljon utomeuropeiska invandrare per år. Människor (läs ariska svenskar) får det bättre om alla invandrare kastas ut och gränserna stängs. Först och främst dem med arabisk och afrikansk bakgrund. Sedan dem med asiatisk och öst-europeisk bakgrund. När det kommer till acceptans av andra människor så tycker SD varken om bögar, judar eller folk med annan hudfärg. De vill dessutom inskränka välkomnandet av människor med skyddsbehov till noll om så skulle vara möjligt.

Sammanfattning:

Det finns uppenbart alternativ till SD och egentligen ingen ursäkt att rösta på dem om man inte är rasist. Alla andra partier oavsett politisk inriktning tycker att det hör till samtiden att man uppför sig mot andra människor, SD tycker bara man behöver bry sig om dem som bott 10 generationer i ett land. Att rösta på SD för att få andra partier att bli mer som SD är för mig inget incitament för att slippa bli kallad rasist.

 

FacebooktwitterFacebooktwitter

You may also like...