Vad skall man betala för en aktie?

Priset kommer alltid sjunka under det pris du köpte aktien för och det kommer alltid överstiga det pris du sålde för

Något av det svåraste som finns är att sätta ett pris på ett bolag. Eftersom man bara har tillgång till historiska siffror är det extremt svårt att på ett precist sätt sätta ett pris på ett bolag oavsett vilket det är. Eftersom jag insett att jag aldrig kommer bli särskilt vass på att förutsäga exakt vad ett bolag kan tänkas tjäna nästa år har jag istället koncentrerat mig på annat. Jag försöker helt enkelt hitta bra bolag för att sedan någon gång i framtiden kunna köpa dem till ett billigt pris. Ibland kan det innebära lång väntan, ibland finns fler köpvärda bolag än vad jag har likvida medel men man kan väl säga att generellt sett har jag roligare i en björnmarknad än i en tjurig dito.

Hur jag resonerar när jag för upp bolag på bevakningslistan kan ni läsa om här.

Hur kommer jag fram till ett pris jag kan känna mig bekväm med?

Det svåra är inte att hitta bolag som gör pengar. Det svåra är att veta hur mycket man är beredd att betala för att ta del av dessa vinster. Vissa räknar på uppskattade framtida vinster, andra tittar bakåt och hoppas på att dåtiden skall säga något om framtiden. Själv tillhör jag nog den senare kategorin. I det här inlägget hade jag tänkt försöka förklara hur jag själv kommer fram till vilket pris som jag är beredd att betala för ett bolags aktier.

Min filosofi, om jag nu har en sådan, är att försöka betala så lite som möjligt för bolag som på sikt tjänar ofattbart mycket pengar. När jag köper ett bolag så är det med hängslen och livrem med ett uttalat mål att värdet på bolaget skall kunna bestå som det är idag. Gör det det så ger mig mina utdelningar en mer än acceptabel ränta på ränta effekt. Kommer värdeökning därtill blir det en glad bonus.

Till hjälp för att nå detta mål så ofta som möjligt har jag min egenhändigt byggda bevakningslista där för tillfället 116 bolag från 13 länder trängs. Denna lista är byggd i Google Docs och uppdateras av sig självt med aktuella kurser. Listan ger inte alla svar man som investerare behöver men den ger mig ett riktvärde för när ett bolag börjar närma sig köpvärd kurs. För att förklara hur jag kommer fram till ett riktpris för en aktie tänkte jag ta bolaget Caterpillar (NYSE:CAT) som exempel.

Mer info om bolaget på www.cat.com

Mer info om bolaget på www.cat.com

CAT gör maskiner och har en marknadsledande ställning. Eftersom det här bara är ett exempel från min bevakningslista så kan ni inte vänta er någon specifik analys av bolaget. Vill ni läsa mer om Caterpillar rekommenderar jag följande bloggare samt SeekingAlpha.com

Långsiktig Investering från 2014 och framåt

Spartacus Invest från 2013 och framåt

Inköpspris för Caterpillar

Viktigt för att få fram ett inköpspris enligt min modell är följande parametrar:

  • Snittvinst per aktie de senaste 5 åren.
  • Fritt kassaflöde (räknat på operations minus investing rakt av) per aktie samt snitt för de senaste 5 åren.
  • Vinsttillväxt senaste året
  • Utdelning
  • Utdelningstillväxt senaste året

Dessa värden räknas alla sedan, var och ett för sig, om till inköpspris:

  • Snittvinsten för de senaste fem åren multipliceras med 15 (P/E 15 är det jag vill betala som mest för de senaste 5 årens vinster). I CATs fall innebär detta 15 gånger 5.5 dollar vilket ger summan 82.5.
  • Det fria kassaflödet multipliceras på samma sätt. Här har jag valt 12 gånger kassaflödet som riktmärke för vad jag vill betala. I CATs fall ger det två värden. 12 gånger årets fria kassaflöde per aktie på 5.42 dollar och 12 gånger de senaste fem årens snittvärde på 2.93 dollar. Alltså 65.04 och 35.16.
  • Utdelningen spelar så klart även en stor roll. Beroende på hur hög bolagets utdelning redan är så sätts målet till antingen 4 eller 5 procent. För CAT är målet 5 % och det ger ett pris på 3.08 (CATs utd under 2015) gånger 20, alltså 61.6 dollar.
  • De två sista prisuppgifterna baseras på tillväxt, dels utdelningstillväxt och dels vinsttillväxt. Eftersom framtiden är tämligen osäker så sätts ganska låga värden i de här två kategorierna. För CAT räknar jag med 2% årlig vinsttillväxt över 10 år. När det kommer till utdelningen så har jag använt senaste höjningen på 7% och eftersträvar en YOC (yield on cost) på 8% år 2026. Om tio år betyder det att priset för CAT med ett P/E på 15 blir 64 dollar samt att det behövs ett inköpspris på 75.74 dollar för att nå en YOC på 8% år 2026.

Detta ger 6 olika inköpspris som sedan delas på just 6 för att få fram ett medelvärde.

(82.5+65.04+35.16+61.6+75.74+64)/6 = 64.01

Priset där jag tycker CAT börjar bli prisvärt är alltså 64.01 dollar. Nu är ju min depå hos Avanza förd i Svenska kronor och för att inte riskera att förlora för mycket på valutasvängningar så konverterar jag detta pris till svenska kronor. Kursen jag använder är SEK/USD snittkurs de senaste 10 åren: 7.09.

64.01*7.09 = 453.80

Och sedan växlar jag nuvarande pris med nuvarande kurs:

63.14*8.4 = 530.37

Som ni ser så gör den nuvarande valutakursen att CAT inte är köpvärt riktigt ännu även om kursen i dollar faktiskt understiger den målkurs som jag fått fram. Aktien eller valutakursen behöver fortfarande sjunka med ca 16% innan jag tycker att aktien är köpvärd.

Sammanfattning och reflektion:

Jag använder mig av en rad multiplar för att få fram ett riktpris. För att få fram ett pris med så mycket säkerhetsmarginal som möjligt baseras det både på nuvarande finansiella siffror och historiska diton, samtidigt underskattas oftast tillväxten medvetet då det är en rent teoretisk faktor. Priset justeras sedan för att dels ta del av eventuell undervärderad valuta och dels skydda mot en övervärderad sådana.

Detta gör så klart att det för tillfället är svårare att hitta köp i USA än i Canada eller Norge men de länderna innehåller många fina bolag så mig gör det inget.

Tanken bakom användandet av flertalet multiplar är att de både skall skydda mot ett ovanligt bra och ett ovanligt dåligt år. Går man bara efter aktuellt P/E eller FCF så riskerar alla bolag att se extremt billiga ut under en lågkonjunktur medan de ser ruskigt dyra ut under en högkonjunktur. Ibland är det sant, ibland inte. Mina inköpspriser ger mig en bra grund att stå på innan jag tar mina beslut.

 

FacebooktwitterFacebooktwitter

You may also like...